Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення

полковник Лісовенко Денис ВалентиновичНачальник кафедри організації тилового (логістичного) забезпечення кандидат технічних наук, доцент полковник Лісовенко Денис Валентинович.

Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення створена на підставі спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу України від 30.08.16 №Д-322/1/16.

Особовим складом науково-педагогічних працівників кафедри організації тилового (логістичного) забезпечення здійснюється підготовка спеціалістів тилу по дисциплінам: (військово-економічна логістика; фінансове забезпечення; тилове забезпечення бойових дій військової частини; військовий тил та військове господарство).

Головні завдання кафедри:

якісна реалізація навчальних планів і програм з дисциплін кафедри в навчальному процесі;

організація і ведення усіх видів навчальної, методичної та наукової і науково-технічної діяльності на кафедрі;

забезпечення високого рівня підготовки і професійної майстерності курсантів з питань організації тилового забезпечення в сучасних операціях та бойових діях;

моральне, військово-патріотичне та правове виховання курсантів, формування дисциплінованих, вольових офіцерів-випускників, які були б здатні вміло та грамотно керувати підпорядкованою службою.

Структура кафедри.

На 6 штатних посадах науково-педагогічних працівників працюють 3 військовослужбовця та 3 працівника Збройних Сил України, з них:

три кандидати військових наук, один кандидат технічних наук, 4 доценти;

усі науково-педагогічні працівники мають вищу військову освіту.

 

001 1

Старший викладач кафедри організації тилового (логістичного) забезпечення

підполковник Федченко Олександр Володимирович

Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення  Професор кафедри (працівник ЗС України), кандидат військових наук, доцент Литвиновський Сергій Анатолійович.
 Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення Доцент кафедри (працівник ЗС України), кандидат військових наук, доцент Кривогуз Геннадій Іванович.
Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення Викладач кафедри (працівник ЗС України), кандидат військових наук, доцент Нагорнюк Владимир Федорович.
Кафедра організації тилового (логістичного) забезпечення Методист кафедри (працівник ЗС України) Шкрабов Михайло Васильович.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, монографії, посібники, збірники.

У Військовій академії (м. Одеса) триває науково-практична робота щодо створення логістичного курсу для курсантів — тиловиків

006За програмою міжнародного співробітництва у Військовій академії (м. Одеса) за участю канадських інструкторів та офіцерів-викладачів військового вишу триває робота щодо створення логістичного курсу для курсантів факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Під керівництвом досвідчених канадських інструкторів майбутні офіцери засвоять питання логістичного планування за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Зазначений захід організовано за спільною ініціативою української та канадської сторін з метою здобуття курсантами відповідних знань та навичок, необхідних для виконання ними посадових обов’язків у військах.

За словами начальника кафедри організації тилового (логістичного) забезпечення військового вишу полковника Дениса Лісовенка, заняття направлені як в теоретичну, так і в практичну площину, при цьому головний акцент робиться на роз’ясненні майбутнім офіцерам основних методів і принципів логістичного забезпечення за стандартами НАТО, а також вирішенні завдань з логістичного планування.

007Протягом першого тижня занять канадські партнери ознайомили науково-педагогічних працівників та курсантів з системою кодифікації предметів постачання НАТО, провели заняття щодо організаційно-штатної структури підрозділів логістичного забезпечення та здійснення постачання під час розгортання військ за лініями забезпечення.

Варто зазначити, що за останні три роки — це вже шості курси підвищення кваліфікації, які проводять у Військовій академії іноземні інструктори. Свої знання курсантам вишу передавали військові США, Канади та Великої Британії. Принципово, що за своїм напрямком вони побудовані таким чином аби питання, які викладаються інструкторами, доповнювали одне одного, що, своєю чергою, в навчальному сенсі дає змогу курсантам факультету підготовки спеціалістів МТЗ постійно рухатися вперед в напрямку примноження своїх знань з логістичного забезпечення за міжнародними стандартами.

На сьогоднішній день курси підвищення кваліфікації за міжнародними стандартами успішно засвоїли курсанти всіх курсів факультету підготовки спеціалістів МТЗ Військової академії (м. Одеса). Актуальні навчальні питання, які на них розглядаються, включені до розділу дисципліни «Військово-економічна логістика», що в подальшому допоможе вчитися досвіду логістичного забезпечення армій держав-членів НАТО.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі