Кафедра Електротехніки та систем РАО

доцент Миргород Володимир ФедоровичЗавідувач кафедри доктор технічних наук, доцент Миргород Володимир Федорович.

Кафедра створена 07 вересня 2015 року.

Кафедра здійснює підготовку курсантів Військової академії (м. Одеса), які навчаються в галузях знань “Електрична інженерія”, 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону ”, 27 “Транспорт”

Головні завдання кафедри:

Кафедра є випусковою в галузі знань 14 “Електрична інженерія”, готує бакалаврів та магістрів по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”, спеціалізацій “Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння”, “Експлуатація та ремонт ракетного озброєння”, “Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби”. Кафедра забезпечує також підготовку курсантів по ряду дисциплін суміжних напрямків підготовки.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

- моделювання електромеханічних систем;

- динаміка складних електромеханічних систем;

- теоретичні основи синтезу електромеханічних систем;

- методи теорії надійності при експлуатації електромеханічних систем;

- теорія керування електроприводом постійного та змінного струму;

- електроніка та мікросхемотехніка;

- основи метрології та електричних вимірів;

- основи електротехніки;

- теоретичні основи електротехніки;

- електричні машини та апарати;

- теорія автоматичного керування;

- теорія електропривода;

- електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;

- основи електротехніки, стандартизація та метрологія

- електрична частина станцій та підстанцій;

- електричні системи та мережі;

- основі релейного захисту та автоматизації енергосистем.

Структура кафедри

Кафедра Електротехніки та систем РАОКафедра Електротехніки та систем РАОЗа своїм науковим та педагогічним потенціалом кафедра є однією з передових кафедр Військовій академії. На сьогодні на кафедрі працює 4 професори, 3 доктора технічних наук, 6 кандидатів наук, 4 доцента, 2 старших викладача, 1 викладач.

На кафедрі в поточний час розбудовується навчальна матеріальна база, створюються і впроваджуються в навчальний процес спеціалізовані лабораторії з електроніки та мікросхемотехніки, теоретичних основ електротехніки, основ метрології та електричних вимірів.   Заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних технологій навчання, зокрема в комп’ютерному класі кафедри та предметній аудиторії. Всі аудиторії кафедри оснащені мультимедійними дошками та проекторами.

Необхідною складовою забезпечення сучасного рівня навчального процесу на кафедрі є наукові дослідження. Головним напрямом наукових досліджень кафедри є проблема побудови методів та засобів модельної підтримки розробки, створення та управління життєвим циклом електромеханічних систем та комплексів. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять наукові пошуки в наступних спеціалізованих напрямках для вирішення широкого спектру задач, що виникають в межах вказаної проблеми досліджень:

Кафедра Електротехніки та систем РАОКафедра Електротехніки та систем РАО- математичне та комп’ютерне моделювання процесів керованої зміни стану силових та енергетичних установок;
- створення нових методів трендового аналізу та контролю часових рядів даних реєстрації технічного стану складних об’єктів;
- моделювання процесів в електроприводах з вентильно-індукторними електричними машинами;
- дослідження процесів у електроприводах ракетно-артилерійського озброєння;
- дослідження процесів у автоматичних системах ракетно-артилерійського озброєння;
- створення спеціалізованих програмних продуктів для моделювання процесів зміни стану електромеханічних систем.

Співробітники кафедри мають наукові розробки, що впроваджені та прийняті на озброєння. Лише за останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано більш ніж 100 наукових праць в провідних виданнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі